EDRA

1. BÀN PHÍM GAMING EDRA

Bàn phím cơ Edra EK387 Led Rainbow

699.000 VNĐ

Bàn phím cơ Edra EK387 Led RGB

799.000 VNĐ

Bàn phím cơ Edra EK3104 Led RGB

950.000 VNĐ

Bàn phím cơ Edra EK384 Led RGB

799.000 VNĐ

Bàn phím cơ E-dra EK308 Fullsize Led RGB

998.000 VNĐ

2. CHUỘT GAMING EDRA

Chuột gaming Edra EM6502 Pro

599.000 VNĐ

Chuột gaming Edra EM624

380.000 VNĐ

Chuột gaming Edra EM614

265.000 VNĐ

Chuột gaming Edra EM6102

185.000 VNĐ

Chuột gaming Edra EM602

125.000 VNĐ

Chuột máy tính Edra EM601 v2

135.000 VNĐ

Chuột gaming Edra EM616

290.000 VNĐ


Thêm vào giỏ hàng thành công!
K6/10 Hoàng Văn Thụ,ĐN
0764.684.133
Giỏ hàng của bạn