U - ĐỒNG HỒ THÔNG MINH SMART WATCH

Đồng hồ thông minh X6 màn hình cong (cho người lớn)

250.000 VNĐ

Không bảo hành

Đ/c: K6/10 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Đồng hồ định vị Q50 - Có nghe gọi - Định vị LBS

380.000 VNĐ

Bảo hành 3 tháng

Đ/c: K6/10 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Đồng hồ định vị GW30 - Có nghe gọi - Định vị LBS

480.000 VNĐ

Bảo hành 3 tháng

Đ/c: K6/10 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Đồng hồ định vị Q528 - Có nghe gọi - Màn hình Cảm ứng - Định vị LBS

680.000 VNĐ

Bảo hành 3 tháng

Đ/c: K6/10 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Đồng hồ định vị chống nước Q90 - Có nghe gọi - Định vị GPS - Màn hình cảm ứng

1.200.000 VNĐ

Bảo hành 3 tháng

Đ/c: K6/10 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Đồng hồ định vị chống nước DF25 - Có nghe gọi - Định vị GPS - Màn hình cảm ứng

1.200.000 VNĐ

Bảo hành 3 tháng

Đ/c: K6/10 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133
Thêm vào giỏ hàng thành công!
$Chat HTML (không được xóa)
Chat
1
Giỏ hàng của bạn