P - THIẾT BỊ MẠNG

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 1m5

20.000 VNĐ

(Không bảo hành)

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 1m5

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 3m

25.000 VNĐ

(Không bảo hành)

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 3m

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 5m

30.000 VNĐ

(Không bảo hành)

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 5m

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 10m

50.000 VNĐ

(Không bảo hành)

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 10m

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 15m

75.000 VNĐ

(Không bảo hành)

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 15m

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 20m

100.000 VNĐ

(Không bảo hành)

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 20m

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 25m

125.000 VNĐ

(Không bảo hành)

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 25m

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 30m

150.000 VNĐ

(Không bảo hành)

Cáp mạng đầu đúc chính hãng Kingmaster 30m

Máy Tính Kinh Tế

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị, linh kiện điện tử chính hãng, an toàn cho người sử dụng

© 2017 MTKT, All rights reserved

Liên hệ

Bộ phận kinh doanh: Tem MTKT - 0777482956
K6/10 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng
X

Máy Tính Kinh Tế

Chat với chúng tôi tại đây

K6/10 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng
0764.684.133
Giỏ hàng của bạn