O2 - THẺ NHỚ CHÍNH HÃNG

Thẻ nhớ 8gb chính hãng Transcend

145.000 VNĐ

Bảo hành 24 tháng

Đ/c: 14 Đào Duy Anh, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Thẻ nhớ MicroSD Team 16gb Class 10 - Bảo hành 2 năm

160.000 VNĐ

Bảo hành 24 tháng

Đ/c: 14 Đào Duy Anh, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Thẻ nhớ MicroSD Transcend 16gb Class 10 - Bảo hành 2 năm

160.000 VNĐ

Bảo hành 24 tháng

Đ/c: 14 Đào Duy Anh, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Thẻ nhớ MicroSD Sandisk 16gb Class 10 - Bảo hành 5 năm

169.000 VNĐ

Bảo hành 60 tháng

Đ/c: 14 Đào Duy Anh, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Thẻ nhớ MicroSD TeamGroup 32gb Class 10 - Bảo hành 2 năm

230.000 VNĐ

Bảo hành 24 tháng

Đ/c: 14 Đào Duy Anh, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Thẻ nhớ MicroSD Sandisk 32gb Class 10 - Bảo hành 5 năm

249.000 VNĐ

Bảo hành 60 tháng

Đ/c: 14 Đào Duy Anh, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Thẻ nhớ MicroSD Samsung 32gb Class 10 - Bảo hành 5 năm

295.000 VNĐ

Bảo hành 60 tháng

Đ/c: 14 Đào Duy Anh, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133


Thẻ nhớ MicroSD Sandisk 64gb Class 10 - Bảo hành 5 năm

460.000 VNĐ

Bảo hành 60 tháng

Đ/c: 14 Đào Duy Anh, Đà Nẵng


Liên hệ: 0764.684.133
Thêm vào giỏ hàng thành công!
$Chat HTML (không được xóa)
Chat
1
Giỏ hàng của bạn